Wpisy z dnia: 25 marca 2015

TERMINY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

exam

W związku ze zbliżającymi się egzaminami klasyfikacyjnymi przygotowaliśmy Państwu informacje dotyczącą przebiegu egzaminów.

  • Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj. zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne,

  • Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania,

  • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

Odc 16 Balumka i ortografia część 3

odcinek 16

To ostatni odcinek o podstawach ortografii polskiej.

Tym razem Balumka wytłumaczy Wam kilka zasad pisowni wyrazów z H i Ch. Sowa wtrąci swoje przysłowiowe trzy grosze.

Zobaczcie jak dzieci z Naszej Szkoły świetnie bawią się ortografią.