TERMINY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

exam

W związku ze zbliżającymi się egzaminami klasyfikacyjnymi przygotowaliśmy Państwu informacje dotyczącą przebiegu egzaminów.

  • Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj. zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne,

  • Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania,

  • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

Egzaminy w klasach I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej trwają jeden dzień.

Uczniowie z klas I – III zdają egzaminy klasyfikacyjny z następujących przedmiotów: edukacja wczesnoszkolna, język angielski oraz zajęć komputerowych (egzamin w formie zajęć praktycznych). Czas trwania egzaminu to ok. 1,5 godziny w zależności od tempa pracy ucznia.

Uczniowie z klas IV – VI zdają egzaminy klasyfikacyjne z: języka polskiego, historii i społeczeństwa, przyrody, matematyki, język angielskiego oraz zajęć komputerowych (egzamin w formie zajęć praktycznych). Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

Uczniowie klas I –III gimnazjum zdają egzaminy klasyfikacyjne z następujących przedmiotów: język polski , historia, wiedza o społeczeństwie (w kl. II oraz III), edukacja dla bezpieczeństwa (w kl. II), geografia, biologia, fizyka, chemia, matematyka, język angielski, dodatkowy język nowożytny, informatyka (egzamin w formie zajęć praktycznych). Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
W związku z dużą liczbą zdawanych przedmiotów w klasach I – III gimnazjum konieczne jest podzielenie egzaminów na dwa dni. W pierwszym dniu odbędzie się część humanistyczna, natomiast w drugim dniu część matematyczno-przyrodnicza. Blok humanistyczny obejmuje: język polski, historię, wiedzę o społeczeństwie, edukację dla bezpieczeństwa, język angielski oraz dodatkowy język nowożytny. Natomiast blok matematyczno- przyrodniczy składa się z egzaminu z matematyki, geografii, biologii, chemii, fizyki.

Po skończonych egzaminach nauczyciele/egzaminatorzy omawiają z rodzicami prace uczniów. W razie potrzeby udzielają wskazówek do dalszej pracy.

Na egzamin należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość ucznia (najlepiej legitymację szkolną wystawiona przez dyrektora A.S „Nasza Szkoła”) oraz dokument tożsamości rodzica/opiekuna.

Poniżej terminy egzaminów:

Londyn

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się w hotelu Holiday Inn Express, London – Hammersmith 124 King Street, Hamermsith, London W6 0QU

23-24 maja 2015 r. (sobota, niedziela)

30-31 maja 2015 r. (sobota, niedziela)

Madryt

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się w Sobotniej Szkole Polskiej im. Jana Długosza, Calle Marmolina, 5 (dzielnica Vicalvaro), Madrid

13-14 czerwca 2015 r. (sobota, niedziela)

Warszawa

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego przy ul. Powstańców Śląskich 67 D w Warszawie (dzielnica Bemowo).

8-9 lipca 2015 r. (środa, czwartek)

20 – 21 sierpnia 2015 r. (czwartek, piątek)

Białystok

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się w Prywatnej Szkole Podstawowej Nr 8 im. Marii Konopnickiej, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8, Białystok

1-3 lipca 2015 r. (środa, czwartek, piątek)

6-7 lipca 2015 r. (poniedziałek, wtorek)

30-31 lipca 2015 r. (czwartek, piątek)

3-4 sierpnia 2015 r. (poniedziałek, wtorek)

24-27 sierpnia 2015 r. (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek)

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt mailowy:

libratus@naszaszkola.com.pl

bądź telefoniczny:

tel. +48 85 742 34 57 wew. 20

Gabriela Sacharczuk