Być rodzicem to być przykładem!

rodzice

Wychowując dzieci, my rodzice, staramy się dać im należyte warunki materialne, pragniemy posłać je do dobrej szkoły, zapewnić dodatkowe zajęcia edukacyjne, aby rozwijało uzdolnienia i talenty. Myślę, że tak można by wymieniać jeszcze wiele.

Chcemy, aby nasze dziecko miało kręgosłup moralny, aby było odważne, otwarte i przyjazne wobec ludzi. Chcemy, aby szanowało innych, wierzyło we własne możliwości, miało chęci do realizowania własnych marzeń. Chcemy, aby cieszyło się życiem. Potrafiło radzić sobie z trudnościami. I znowu chcemy, chcemy… Ale czy mamy świadomość, że tak naprawdę główny proces wychowawczy dzieje sie w domu i w kontakcie z rodzicami. W dzisiejszym zabieganym świecie nie każdy z nas, rodziców, uświadamia sobie ten fakt, że dzieci patrzą na nas i … uczą się. Myślę, że w tym momencie warto zatrzymać się nad przesłaniem pani Dorothy Law Nolte, amerykańskiej pisarki, nauczyciela i pedagoga, a nade wszystko matki i uświadomić sobie wielką odpowiedzialność jaka spoczywa na nas rodzicach!

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają!

Dziecko krytykowane uczy się potępiać.

Dziecko otoczone wrogością uczy się agresji.

Dziecko żyjące w strachu uczy się lękliwości.

Dziecko doświadczające litości uczy się rozczulać nad sobą.

Dziecko wyśmiewane uczy się nieśmiałości.

Dziecko otoczone zazdrością uczy się zawiści.

Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy.

Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.

Dziecko otoczone wyrozumiałością uczy się cierpliwości.

Dziecko chwalone uczy się wdzięczności.

Dziecko akceptowane uczy się kochać.

Dziecko otoczone aprobatą uczy się lubić samego siebie.

Dziecko darzone uznaniem uczy się, że dobrze mieć cel.

Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić, uczy się hojności.

Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy i sprawiedliwości.

Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności.

Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się radości życia.

Jeżeli żyjesz w spokoju, twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.

W jakim otoczeniu żyje twoje dziecko?

Dorothy Law Nolte

za www.harmoniazycia.pl

Te i inne spostrzeżenia można odnaleźć w książce Dorothy Law Nolte i Rachel Harris pt. „Dzieci patrzą na nas” wyd. PAX („Children learn what they live”) i „Nastolatki patrzą na nas” ( „Teenagers learn what they live „).

Zachęcamy do pogłębienia tematu!

Opracowanie:

Jolanta Kondraciuk, Barbara Szutko, Jolanta Kniotek

fot.: http://www.freeimages.com/